Ngày 30-6, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Tổng cục Chính trị CAND – Bộ Công an đã tổ chứcRead More

Hội nghị giao ban tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội trong CAND

Read More

Sáng 3-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và Bộ Công an tổ chức Hội nghịRead More

Bộ Công an nỗ lực đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Read More